รับสมัครบุคลากร Archive

  • ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนทุนรัฐบาล ทุน ODOS ที่สนใจงานภาคราชการ ติดตามข่าวสาร/ตำแหน่งงานว่าง/การเปิดรับสมัครในส่วนราชการต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ job.ocsc.go.th ซึ่งจัดทำโดย ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน […]

    ช่องทางติดตามงานภาคราชการ

    ขอเชิญชวนน้องๆนักเรียนทุนรัฐบาล ทุน ODOS ที่สนใจงานภาคราชการ ติดตามข่าวสาร/ตำแหน่งงานว่าง/การเปิดรับสมัครในส่วนราชการต่างๆ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ job.ocsc.go.th ซึ่งจัดทำโดย ศูนย์สรรหาและเลือกสรร สำนักงาน […]

    Continue Reading...