ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครอาจารย์ของจุฬาฯ ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 2 อัตรา
โดยผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า สาขาวิชาชีวเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
โดยรับสมัครถึง วันที่ 30 กันยายนนี้
สามารถสมัครออนไลน์ได้ตามลิงค์ด้านล่าง
http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3
หรือรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์ Pdf.