สิ่งควรรู้ Archive

 • การดำเนินการในกรณีคำขอของนักเรียนทุนรัฐบาล

  Continue Reading...

 • กิจกรรม ไขข้อสงสัยครั้งที่ 1 หัวข้อ กลับไทยชั่วคราว (เยี่ยมครอบครัว) และกลับไทยถาวร (สำเร็จการศึกษา) เดือน ธันวาคม 2565

  Continue Reading...

 • น้องๆ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการเดินทางมาศึกษายังประเทศออสเตรเลีย การเตรียมตัวก่อนเดินทางมาศึกษายังเครือรัฐออสเตรเลีย 11.7.22 PPT การเตรียมตัวมาออสเตรเลีย

  การเตรียมตัวก่อนการเดินทางมาศึกษายังประเทศออสเตรเลีย

  น้องๆ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนการเดินทางมาศึกษายังประเทศออสเตรเลีย การเตรียมตัวก่อนเดินทางมาศึกษายังเครือรัฐออสเตรเลีย 11.7.22 PPT การเตรียมตัวมาออสเตรเลีย

  Continue Reading...

 • หัวข้อ แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนในความดูแลของ ก.พ. ระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ เรียน น้องๆทุกคนค่ะ สำนักงาน ก.พ. โดย ศูนย์การจัดการศึกษาต่อในต่างประเทศ ได้จัดทำ แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนในความดูแลของ ก.พ. ระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ ทั้งนี้ สนร. ขอความร่วมมือจากนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนในความดูแลของ ก.พ. ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ โปรดลงทะเบียนเพื่อให้ สนร. ติดต่อนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 https://docs.google.com/forms/d/1kdzJI-scwlNO1hMOBbGbT-iPILWMuaimRTXZxrKEbEQ/viewform?edit_requested=true&fbzx=7573824111348465992 ลิ้งค์นี้ […]

  แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนในความดูแลของ ก.พ. ระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ

  หัวข้อ แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนในความดูแลของ ก.พ. ระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ เรียน น้องๆทุกคนค่ะ สำนักงาน ก.พ. โดย ศูนย์การจัดการศึกษาต่อในต่างประเทศ ได้จัดทำ แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนในความดูแลของ ก.พ. ระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ ทั้งนี้ สนร. ขอความร่วมมือจากนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนในความดูแลของ ก.พ. ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ โปรดลงทะเบียนเพื่อให้ สนร. ติดต่อนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 https://docs.google.com/forms/d/1kdzJI-scwlNO1hMOBbGbT-iPILWMuaimRTXZxrKEbEQ/viewform?edit_requested=true&fbzx=7573824111348465992 ลิ้งค์นี้ […]

  Continue Reading...

 • ตอนที่ 2 เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ 10 สิ่ง ที่ไม่ควรทำระหว่างอยู่ที่ออสเตรเลีย จากตอนที่ 1 สนร.ออสเตรเลีย Blogger ได้พูดถึงเรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียไปแล้ว สัปดาห์นี้เราก็จะมาเล่าถึง สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เมื่อเราเข้ามาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง นั่นก็คือธรรมเนียมท้องถิ่นของพื้นที่นั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่เราห้ามทำในพื้นที่ นั้น ๆ เพราะสิ่งนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง หรือแม้กระทั่งความปลอดภัยของตัวเราเอง วันนี้ สนร.ออสเตรเลีย Blogger ก็ไม่พลาดที่จะมาแนะนำน้องๆ สิ่งที่ไม่ควรทำในออสเตรเลียมาฝากนะคะ เผื่อว่าจะได้เอาไปเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้นนะคะ ตอนที่ […]

  ตอนที่ 2 เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ 10 สิ่ง ที่ไม่ควรทำระหว่างอยู่ที่ออสเตรเลีย

  ตอนที่ 2 เกร็ดเล็กๆ น้อยๆ 10 สิ่ง ที่ไม่ควรทำระหว่างอยู่ที่ออสเตรเลีย จากตอนที่ 1 สนร.ออสเตรเลีย Blogger ได้พูดถึงเรื่อง เตรียมความพร้อมก่อนการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียไปแล้ว สัปดาห์นี้เราก็จะมาเล่าถึง สิ่งที่จำเป็นต้องรู้เมื่อเราเข้ามาอยู่ต่างบ้านต่างเมือง นั่นก็คือธรรมเนียมท้องถิ่นของพื้นที่นั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสิ่งที่เราห้ามทำในพื้นที่ นั้น ๆ เพราะสิ่งนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของชาวพื้นเมือง หรือแม้กระทั่งความปลอดภัยของตัวเราเอง วันนี้ สนร.ออสเตรเลีย Blogger ก็ไม่พลาดที่จะมาแนะนำน้องๆ สิ่งที่ไม่ควรทำในออสเตรเลียมาฝากนะคะ เผื่อว่าจะได้เอาไปเป็นแนวทางในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ ๆ ได้เร็วขึ้นนะคะ ตอนที่ […]

  Continue Reading...

 • ตอนที่ 1 นำเสนอเรื่องเตรียมความพร้อมก่อนการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียอย่างไร? BY สนร.ออสเตรเลีย Blogger การเดินทางในออสเตรเลีย ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในประเทศออสเตรเลีย มีความหลากหลายและสะดวกสบายมากทีเดียว ใช้เวลาเพียงไม่นานก็น่าจะสามารถคุ้นเคย ทุกเมืองของประเทศออสเตรเลีย ล้วนมีบริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั้งสิ้น แต่จะเดินทางด้วยวิธีการใดให้ถึงจุดหมายรวดเร็วที่สุดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ การเดินทางที่เราแนะนำเป็นพิเศษคือรถบัสที่มีอยู่หลาย วิ่งสายครอบคลุมแทบทุกพื้นที่และสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเมือง แถมยังมีราคาประหยัดกว่าแท็กซี่มากทีเดียว ทุกเมืองจะมีสถานีรถบัสเป็นของตัวเอง ซึ่งสามารถเข้าไปข้อมูลเส้นทางการเดินรถและราคาตั๋วได้จากจุดประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้อีกด้วย อย่างเช่น ตั๋วราคาพิเศษสำหรับนักศึกษา ตั๋วรายสัปดาห์ หรือตั๋วรายเดือน ที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้พอสมควร หลายเมืองในประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทาง เพื่อความสะดวก […]

  ตอนที่ 1 ควรเตรียมความพร้อมก่อนการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียอย่างไร?

  ตอนที่ 1 นำเสนอเรื่องเตรียมความพร้อมก่อนการมาเรียนที่ประเทศออสเตรเลียอย่างไร? BY สนร.ออสเตรเลีย Blogger การเดินทางในออสเตรเลีย ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะในประเทศออสเตรเลีย มีความหลากหลายและสะดวกสบายมากทีเดียว ใช้เวลาเพียงไม่นานก็น่าจะสามารถคุ้นเคย ทุกเมืองของประเทศออสเตรเลีย ล้วนมีบริการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทั้งสิ้น แต่จะเดินทางด้วยวิธีการใดให้ถึงจุดหมายรวดเร็วที่สุดนั้น ก็ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของแต่ละพื้นที่ การเดินทางที่เราแนะนำเป็นพิเศษคือรถบัสที่มีอยู่หลาย วิ่งสายครอบคลุมแทบทุกพื้นที่และสถานที่สำคัญต่างๆ ภายในเมือง แถมยังมีราคาประหยัดกว่าแท็กซี่มากทีเดียว ทุกเมืองจะมีสถานีรถบัสเป็นของตัวเอง ซึ่งสามารถเข้าไปข้อมูลเส้นทางการเดินรถและราคาตั๋วได้จากจุดประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลอื่นๆ ที่ควรรู้อีกด้วย อย่างเช่น ตั๋วราคาพิเศษสำหรับนักศึกษา ตั๋วรายสัปดาห์ หรือตั๋วรายเดือน ที่จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้พอสมควร หลายเมืองในประเทศออสเตรเลีย ส่งเสริมให้ประชาชนใช้จักรยานเป็นยานพาหนะในการเดินทาง เพื่อความสะดวก […]

  Continue Reading...

 • สิ่งน่ารู้ต่างๆ  

  สิ่งน่ารู้จาก Open Heart Open Home @ Sydney

  สิ่งน่ารู้ต่างๆ  

  Continue Reading...

 • ข่าวดีสำหรับน้องๆ ODOS ที่สำเร็จการศึกษาและอยากเข้ารับราชการ “สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ” โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานส่วนราชการสามารถคัดเลือกนักเรียนทุน ODOS เข้ารับราชการตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการต้องมีตำแหน่งว่างและเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก อีกทั้ง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งเวียนไปทุกส่วนราชการ เพื่อให้รับทราบหลักเกณฑ์ระเบียบใหม่ และจูงใจให้ส่วนราชการคัดเลือกบรรจุน้องๆนักเรียนทุน ODOS เข้ารับราชการ หลักเกณฑ์ การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ […]

  “สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ”

  ข่าวดีสำหรับน้องๆ ODOS ที่สำเร็จการศึกษาและอยากเข้ารับราชการ “สำนักงาน ก.พ. ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดเลือกเพื่อบรรจุผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษาเข้ารับราชการ” โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานส่วนราชการสามารถคัดเลือกนักเรียนทุน ODOS เข้ารับราชการตามเงื่อนไข อย่างไรก็ตาม ส่วนราชการต้องมีตำแหน่งว่างและเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือก อีกทั้ง สำนักงาน ก.พ. ได้แจ้งเวียนไปทุกส่วนราชการ เพื่อให้รับทราบหลักเกณฑ์ระเบียบใหม่ และจูงใจให้ส่วนราชการคัดเลือกบรรจุน้องๆนักเรียนทุน ODOS เข้ารับราชการ หลักเกณฑ์ การคัดเลือกเพื่อบรรจุผู้รับทุนโครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการ […]

  Continue Reading...

 • การรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษา ของ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3 และรุ่น 4) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ – สป. ศธ.) ได้มีประกาศทางเพจ Odos.moe เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่องการรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษา ของ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 […]

  การรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษา ของ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3 และรุ่น 4)

  การรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษา ของ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน (รุ่น 3 และรุ่น 4) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ – สป. ศธ.) ได้มีประกาศทางเพจ Odos.moe เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2561 เรื่องการรายงานตัวภายหลังสำเร็จการศึกษา ของ นทร. โครงการ 1 อำเภอ 1 […]

  Continue Reading...

 • หนังสือ E-Book สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศ จัดทำขึ้นโดยศูนย์การศึกษาในต่างประเทศและบริหาความรู้ สำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วยข้อมูล มากมาย อาทิเช่น ที่มาของงานดูแลการจัดการศึกษาของ สำนักงาน ก.พ. การรับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนการศึกษา การรับสมัครสอบทุนต่างๆ รวมถึงข้อมูลการศึกษาของประเทศต่างๆ ขั้นตอนการเตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ เป็นต้น Click HERE :    http://online.pubhtml5.com/yoqn/qooh/  

  E-Book สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ/การรับทุนรัฐบาล ภายใต้การดูแลของ สำนักงาน ก.พ.

  หนังสือ E-Book สาระน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาในต่างประเทศ จัดทำขึ้นโดยศูนย์การศึกษาในต่างประเทศและบริหาความรู้ สำนักงาน ก.พ. ประกอบด้วยข้อมูล มากมาย อาทิเช่น ที่มาของงานดูแลการจัดการศึกษาของ สำนักงาน ก.พ. การรับทุนรัฐบาล ทุนเล่าเรียนหลวง ทุนการศึกษา การรับสมัครสอบทุนต่างๆ รวมถึงข้อมูลการศึกษาของประเทศต่างๆ ขั้นตอนการเตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ เป็นต้น Click HERE :    http://online.pubhtml5.com/yoqn/qooh/  

  Continue Reading...