กิจกรรม ไขข้อสงสัยครั้งที่ 1 หัวข้อ กลับไทยชั่วคราว (เยี่ยมครอบครัว) และกลับไทยถาวร (สำเร็จการศึกษา) เดือน ธันวาคม 2565