ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

Mrs. Piyasurang KULJITTIPRASIT (JOY)

Minister Counsellor (Education)

Ms. Monnaphat Yunghattee

นส. มนพันธ์ ยังหัตถี (มิ้น)

Education and Research Officer1

Ms. Maturost Rodsuti

นส. มธุรส รอดสุทธิ (ธูป)

Education and Research Officer2