ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

 

Ms.Pamornpan WONG-NGOEN

(Pele)Minister Counsellor (Education)

Ms.Ploypaphat  Ruanwong (Lek)Education and Research Officer
ying_for_web Ms. Kewalee  SOMBOON (Ying)Education and Research Officer