ภาพกิจกรรม

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร.ออสเตรเลีย ร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล the Southeast Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO) – Australia Education Links Award 2016-2017

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ด้านการศึกษา) และเจ้าหน้าที่ สนร.ออสเตรเลีย ร่วมงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล the Southeast Asian Ministers of Education Organisation (SEAMEO) – Australia Education Links Award 2016-2017

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าเยี่ยมคารวะท่านอุปทูต/อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์รา และร่วมประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เข้าเยี่ยมคารวะท่านอุปทูต/อัครราชทูต ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์รา และร่วมประชุมกับนักเรียนทุนรัฐบาลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลนักศึกษาต่างชาติของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

รวมภาพประทับใจปี 2560 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 60

อทศ.กมลวรรณฯ ร่วมประชุมงาน International Education Association of Australia(IEAA)

ประมวลภาพ : สนร.ออสเตรเลีย ขอขอบคุณนทร.และทุกท่าน ที่ช่วยกันส่งผลงานเพื่อร่วมจัดงานนิทรรศการพระบรมราโชวาท “นักเรียนของพ่อ”

รวมภาพประทับใจการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

รวมภาพประทับใจการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

สนร.ออสเตรเลีย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ ศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดกิจกรรม focus group ที่นครบริสเบนขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2559

สนร.ออสเตรเลียโดย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดโครงการfocus group ร่วมกับนักเรียนทุนฯปริญญาเอก ที่เมืองนิวคาสเซิล รัฐNSW วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

สนร.ออสเตรเลียโดย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดโครงการfocus group ร่วมกับนักเรียนทุนฯปริญญาเอก ที่นครซิดนีย์ วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2559

สนร.ออสเตรเลีย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ ณ รัฐSouth Australia ในวันที่ 30 มกราคม 2559