ภาพกิจกรรม

รวมภาพประทับใจปี 2560 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 60

อทศ.กมลวรรณฯ ร่วมประชุมงาน International Education Association of Australia(IEAA)

ประมวลภาพ : สนร.ออสเตรเลีย ขอขอบคุณนทร.และทุกท่าน ที่ช่วยกันส่งผลงานเพื่อร่วมจัดงานนิทรรศการพระบรมราโชวาท “นักเรียนของพ่อ”

รวมภาพประทับใจการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

รวมภาพประทับใจการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

สนร.ออสเตรเลีย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ ศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดกิจกรรม focus group ที่นครบริสเบนขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2559

สนร.ออสเตรเลียโดย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดโครงการfocus group ร่วมกับนักเรียนทุนฯปริญญาเอก ที่เมืองนิวคาสเซิล รัฐNSW วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

สนร.ออสเตรเลียโดย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดโครงการfocus group ร่วมกับนักเรียนทุนฯปริญญาเอก ที่นครซิดนีย์ วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2559

สนร.ออสเตรเลีย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ ณ รัฐSouth Australia ในวันที่ 30 มกราคม 2559

อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ ได้ให้การต้อนรับท่านรองเลขาธิการการอาชีวศึกษา นายชาญเวช บุญประเดิม ที่เดินทางมาดูงานและประชุมร่วมกับ Tafe vocational school NSW ประเทศออสเตรเลีย วันที่ 23-28 กันยายน 2558

โครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2558 นักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการลาศึกษา ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ” ;SNOW TRIP 2015″