ข่าวประชาสัมพัธ์

ศกศ.จะจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 วันที่ 3-8 กรกฎาคม 2560

ศกศ.จะจัดโครงการสัมมนาเสริมสร้างทัศนคติและปลูกจิตสำนึกนักเรียนทุนรัฐบาล ประจำปี 2560 วันที่ 3-8 กรกฎาคม 2560

เตือนพายุไซโคลนDebbie ที่รัฐ Queensland

เตือนพายุไซโคลนDebbie ที่รัฐ Queensland

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนธนาคารแห่งประเทศไทย ประเภททุน Dr. Puey Ungphakorn Centenary Scholarship ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 4 ตำแหน่ง สำหรับปี ๒๕๖๐

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

แจ้งข่าวเตือนภัยแผ่นดินไหวบนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ และสถานะความปลอดภัยของ นทร.

ขอเชิญชวนคนไทย “กลับบ้านกลาบพ่อ” เพื่อถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ