แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนในความดูแลของ ก.พ. ระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ

หัวข้อ แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนในความดูแลของ ก.พ. ระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ

เรียน น้องๆทุกคนค่ะ

สำนักงาน ก.พ. โดย ศูนย์การจัดการศึกษาต่อในต่างประเทศ ได้จัดทำ แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนในความดูแลของ ก.พ. ระหว่างศึกษา ณ ต่างประเทศ

ทั้งนี้ สนร. ขอความร่วมมือจากนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนในความดูแลของ ก.พ. ที่กำลังศึกษาอยู่ในต่างประเทศ โปรดลงทะเบียนเพื่อให้ สนร. ติดต่อนักเรียนได้อย่างทั่วถึง และเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19

https://docs.google.com/forms/d/1kdzJI-scwlNO1hMOBbGbT-iPILWMuaimRTXZxrKEbEQ/viewform?edit_requested=true&fbzx=7573824111348465992

ลิ้งค์นี้ น้องๆคลิกเข้าไปกรอกข้อมูลได้เลยค่ะ จะส่งตรงเข้าฐาน ข้อมูล ก.พ. นะคะ เพื่อ ก.พ. และ สนร. ในการติดตามน้องๆในช่วงวิกฤตต่างๆค่ะ

ขอบคุณน้องๆทุกคนค่ะ
ด้วยรักและห่วงใยจาก สำนักงาน ก.พ.

สนร. ออสเตรเลีย ค่ะ