รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ 1 อัตรา

ปฏิบัติงาน ณ กลุ่มวิชาโภชนาการ หน่วยโภชนาการชุมชน

  • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาเอกด้านโภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือระบาดวิทยา
  • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่  26 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน  2562
  • รายละเอียด เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
  • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ม.มหิดล