คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งอาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำแหน่ง

อาจารย์ ดังนี้

  1. ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
  2. ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร

ดังรายละเอียดแนบ

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย เลขที่อัตรา 3649 ครั้งที่ 2

ประกาศ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ ภ.ชีวภาพ

ใบสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย

หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://webagro.psu.ac.th/th4/

 

สนร.ออสเตรเลีย

1/04/2019