สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา เพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการ

📱ข่าวดี สำหรับน้องๆทุน ODOS
ประกาศงานราชการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ

ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน ก.พ.

ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

จำนวน 5 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

โดยรับสมัครคัดเลือกผู้ได้รับทุนโครงการ 1 อำเภอ 1 ทุน ที่สำเร็จการศึกษา ในระดับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชม. ตั้งแต่วันที่ 8-29 สิงหาคม 2562 รายละเอียดตามประกาศ

Cr. สำนักงาน ก.พ.

https://www.ocsc.go.th/node/5477