📢 ประกาศ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งครูวิชาการ 3 อัตรา

โรงเรียนกำเนิดวิทย์

เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูวิชาการ

  • ตำแหน่ง 1 อัตรา ครูวิชาการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ (คนไทยหรือต่างชาติ)
  • ตำแหน่ง 1 อัตรา ครูวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ (คนไทยหรือต่างชาติ)
  • ตำแหน่ง 1 อัตรา ครูวิชาการ สาขาวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (คนไทยหรือต่างชาติ)

รายละเอียด เพิ่มเติม คลิ๊ก 2021-12-3 KVIS Job Posting_Eng version_Math Physics and Bio 2021-12-3 KVIS Job Posting_Thai version_Math Physics and Bio

2021-12-3 KVIS Job Posting_Thai version_Math Physics and Bio