ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ

ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2562 นี้

Click: รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม รับสมัครอาจารย์ชีวเคมี 17062562

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ที่ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/jobannounce?type=3 ในหัวข้อใบประกาศ “คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ A-5 จำนวน 2 อัตรา (สาขาชีวเคมี ชีววิทยาโมเลกุล) สังกัดภาควิชาชีวเคมี”

ประชาสัมพันธ์โดย :KS.สนร.ออสเตรเลีย 5/06/19

ข้อมูลจาก :Dr.Vorrapon Chaikeeratisak ,Department of Biochemistry ,Faculty of Science ,Chulalongkorn University