ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครตำแหน่งอาจารย์

ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วุฒิปริญญาเอก สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
  • เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562
  • รายละเอียด เรื่องประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์
  • 188968_ประกาศรับสมัครอาจารย์ 2
  • ใบสมัครอาจารย์ 188970_ใบสมัครอาจารย์2561