กระทรวงต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565 จำนวน 50 อัตรา

ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจเป็นนักการทูต

กระทรวงต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักการทูตปฏิบัติการ ประจำปี 2565 จำนวน 50 อัตรา

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท ทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2565

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://mfa.go.th/th/content/สอบนักการทูต2565