คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6/2565

 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6/2565

โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2565
ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดการสมัครครั้งนี้และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02-696-5742 หรือ 063-947-2614
ในวันและเวลาราชการ หรือทางทางอีเมล์ hr@tbs.tu.ac.th คะ
ที่มา : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์