%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1                                

ลงนาม

 

OEA 's activities

Check Out Our Work

ประมวลภาพ : สนร.ออสเตรเลีย ขอขอบคุณนทร.และทุกท่าน ที่ช่วยกันส่งผลงานเพื่อร่วมจัดงานนิทรรศการพระบรมราโชวาท “นักเรียนของพ่อ”

รวมภาพประทับใจการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

รวมภาพประทับใจการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

สนร.ออสเตรเลีย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ ศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดกิจกรรม focus group ที่นครบริสเบนขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2559

สนร.ออสเตรเลียโดย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดโครงการfocus group ร่วมกับนักเรียนทุนฯปริญญาเอก ที่เมืองนิวคาสเซิล รัฐNSW วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

สนร.ออสเตรเลียโดย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดโครงการfocus group ร่วมกับนักเรียนทุนฯปริญญาเอก ที่นครซิดนีย์ วันที่ 25กุมภาพันธ์ 2559

สนร.ออสเตรเลีย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการณ์ ณ รัฐSouth Australia ในวันที่ 30 มกราคม 2559

1 2

Our Work

Check Out Our Portfolio

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 4 ตำแหน่ง สำหรับปี ๒๕๖๐

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

แจ้งข่าวเตือนภัยแผ่นดินไหวบนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ และสถานะความปลอดภัยของ นทร.

ขอเชิญชวนคนไทย “กลับบ้านกลาบพ่อ” เพื่อถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ

ประกาศการรับนศ.ระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างปิดภาคการศึกษา ปี2560

1 2 3 4 5 6 7

Announcement

what's new on

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครครูโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 4 ตำแหน่ง สำหรับปี ๒๕๖๐

กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา วันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙

แจ้งข่าวเตือนภัยแผ่นดินไหวบนเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ และสถานะความปลอดภัยของ นทร.

ขอเชิญชวนคนไทย “กลับบ้านกลาบพ่อ” เพื่อถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ

ประกาศการรับนศ.ระดับอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมฝึกงานในธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างปิดภาคการศึกษา ปี2560

1 2 3 4

Financial

ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเงินนักเรียนทุนรัฐบาล

สนร.ออสเตรเลีย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรับค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

ขอความร่วมมือ ช่วยกรอกข้อมูลแบบสอบถามค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นตามจริง  เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับMA ต่อไป  ขอให้submit form ก่อนวันจันทร์ ที่12 กันยายน 2559

ขอความร่วมมือ ช่วยกรอกข้อมูลแบบสอบถามค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นตามจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับMA ต่อไป ขอให้submit form ก่อนวันจันทร์ ที่12 กันยายน 2559

ประชาสัมพันธ์การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559

ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

ประชาสัมพันธ์การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559

ประชาสัมพันธ์การส่งเงินค่าใช้จ่ายให้นักเรียนทุนรัฐบาลประเทศออสเตรเลียประจำเดือนธันวาคม2558-มีนาคม2559