ประกาศขายทอดตลาดรถส่วนกลางประจำสำนักงานผู้ช่วยทหารเรือ (Selling of the Office’s Vehicle)

เรื่อง ขายทอดตลาดรถส่วนกลางประจำสำนักงาน ด้วยสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา มีความประสงค์ที่จะขายรถยนต์ใช้แล้วตามสภาพ ของทางราชการ จำนวน ๑ คัน ตราอักษร Toyota รุ่น Tarago 8 Seaters GLX, 2.4 L Petrol Auto ปี ๒๐๑๓ สีขาว หมายเลขทะเบียนทางการทูต DC3822 จำนวนกิโลเมตรที่ใช้งาน ๒๓๔,๗๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีการขายทอดตลาดปิดซองยื่นประมูลราคา (ใช้แบบฟอร์ม การเสนอราคาตามที่แนบมากับประกาศนี้ แล้วใส่ของปิดผนึก) รายละเอียดตามไฟล์แนบ