การประชุมร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัย ณ เมือง Brisbane รัฐ Queensland