การประชุมร่วมกับผู้แทนมหาวิทยาลัย ณ เมือง Sydney รัฐ New South Wales