%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a1                                

ลงนาม

 

OEA 's activities

Check Out Our Work

รวมภาพประทับใจปี 2560 ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันที่ 13-15 กรกฎาคม 60

อทศ.กมลวรรณฯ ร่วมประชุมงาน International Education Association of Australia(IEAA)

ประมวลภาพ : สนร.ออสเตรเลีย ขอขอบคุณนทร.และทุกท่าน ที่ช่วยกันส่งผลงานเพื่อร่วมจัดงานนิทรรศการพระบรมราโชวาท “นักเรียนของพ่อ”

รวมภาพประทับใจการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

รวมภาพประทับใจการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2559 ณ รัฐ Queensland (Brisbane-Gold Coast)

สนร.ออสเตรเลีย โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการ ศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดกิจกรรม focus group ที่นครบริสเบนขึ้น ในวันที่ 21 มีนาคม 2559

สนร.ออสเตรเลียโดย อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา คุณกมลวรรณ สัตยายุทย์ จัดโครงการfocus group ร่วมกับนักเรียนทุนฯปริญญาเอก ที่เมืองนิวคาสเซิล รัฐNSW วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

1 2 3

Financial

ประชาสัมพันธ์เรื่องการส่งเงินนักเรียนทุนรัฐบาล

สนร.ออสเตรเลีย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการปรับค่าใช้จ่ายสำหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

ขอความร่วมมือ ช่วยกรอกข้อมูลแบบสอบถามค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นตามจริง  เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับMA ต่อไป  ขอให้submit form ก่อนวันจันทร์ ที่12 กันยายน 2559

ขอความร่วมมือ ช่วยกรอกข้อมูลแบบสอบถามค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นตามจริง เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับMA ต่อไป ขอให้submit form ก่อนวันจันทร์ ที่12 กันยายน 2559

ประชาสัมพันธ์การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2559

ประชาสัมพันธ์ การแก้ไขการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือน

ประชาสัมพันธ์การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 วันที่ 25 มีนาคม 2559

ประชาสัมพันธ์การส่งเงินค่าใช้จ่ายให้นักเรียนทุนรัฐบาลประเทศออสเตรเลียประจำเดือนธันวาคม2558-มีนาคม2559