แจ้งการส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือฯ งวดที่ 2/ปี 2566 ตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน 2566

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือฯ

งวดที่ 2/ปี 2566 ตั้งแต่เดือน เมษายน-มิถุนายน 2566

ในวันอังคาร ที่ 28 มีนาคม 2566

สนร.ออสเตรเลีย จะดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือฯ งวดเดือน   1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566

เข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุนทุกท่านที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

โดยสนร.จะโอนเงินให้กับนักเรียนที่มีระยะเวลารับทุนกรอบอนุมัติปัจจุบันอยู่ในช่วง 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566

โดยนักเรียนที่ทำเรื่องขยายเวลาการศึกษามานั้น จะได้รับเงินเต็มงวดคือ 3 เดือน

ทั้งนี้ขอให้นักเรียนทุนทุกท่านตรวจสอบบัญชีของตนในวันที่ดังกล่าว ได้ภายในวันที่ 28-29 มีนาคม 2566 หากไม่ได้รับเงินตามที่ สนร. ได้แจ้งไว้ขอให้รีบแจ้งไปที่ oea@ocsc.org.au โดยด่วน

สำหรับ นทร. ที่ได้รับอนุมัติให้เรียนออนไลน์ที่ประเทศไทย ท่านจะได้รับเงินเดือนค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือจนถึงวันที่สิ้นสุดการอนุมัติให้เรียนออนไลน์ที่ประเทศไทยก่อน

(บางท่านอาจได้รับเงินจากที่ประเทศไทย)

โปรดทราบ

1.หากนักเรียนท่านไหนระยะเวลาทุนไม่ครอบคลุมช่วงการจ่ายเงิน 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566 ขอให้รีบเช็คกรอบระยะเวลาของตนเอง

และให้รีบดำเนินการทำเรื่องขอขยายเวลาการศึกษามาที่สนร.ออสเตรเลีย ภายใน30-60 วันก่อนกำหนดทุนอนุมัติปัจจุบันจะสิ้นสุด

2.ขอให้รีบดำเนินการส่งรายงานความก้าวหน้าในการศึกษา

3. วิธีการตรวจสอบระยะเวลากรอบทุนที่ได้รับอนุมัติปัจจุบัน กดลิงค์ https://student.ocsc.org.au/guest_login.php

วิธีตรวจสอบระยะเวลาทุนใน Student Profile Login

3. การดำเนินเรื่องขยายเวลาการศึกษา http://www.ocsc.org.au/site/?page_id=2073

4. การรายงานผลการเรียน http://www.ocsc.org.au/site/?page_id=2078

5.หากมีการเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารขอให้รีบแจ้ง สนร.ออสเตรเลีย โดยด่วน

ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงและไม่แจ้งให้สนร.ทราบ นักเรียนอาจจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงินที่เกิดขึ้น

 

หมายเหตุ : หากนักเรียนท่านไหนไม่ดำเนินการขยายเวลา สนร.ก็จะส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือจนถึงวันที่สิ้นสุดการอนุมัติขยายเวลากรอบปัจจุบัน

ซึ่งเมื่อนักเรียนทำเรื่องขยายเวลามาที่สนร. ภายหลังจากการส่งเงิน สนร.ก็จะทำการปรับเงินให้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับอนุมัติขยายเวลาการศึกษา

ขอบคุณคะ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย