ประกาศ !! การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน มกราคม – มีนาคม 2565

การส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือนมกราคม – มีนาคม 2565

ในวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 สนร.ออสเตรเลีย จะดำเนินการโอนเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนงวดเดือน   1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 เข้าบัญชีเงินฝากของนักเรียนทุนทุกท่านที่ศึกษาในประเทศออสเตรเลีย และประเทศนิวซีแลนด์

โดยสนร.จะโอนเงินให้กับนักเรียนที่มีระยะเวลารับทุนกรอบอนุมัติปัจจุบันอยู่ในช่วง 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 และนักเรียนที่ส่งผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปี 64 มาให้สนร.แล้วเท่านั้น

โดยนักเรียนที่ทำเรื่องขยายเวลาการศึกษามานั้น จะได้รับเงินเต็มงวดคือ 3 เดือน

ทั้งนี้ขอให้นักเรียนทุนทุกท่านตรวจสอบบัญชีของตนในวันที่ดังกล่าว หากไม่ได้รับเงินตามที่ สนร. ได้แจ้งไว้ขอให้รีบแจ้งไปที่ oea@ocsc.org.au โดยด่วน

สำหรับ นทร. ที่ได้รับอนุมัติให้เรียนออนไลน์ที่ประเทศไทย ท่านจะได้รับเงินเดือนค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือจนถึงวันที่สิ้นสุดการอนุมัติให้เรียนออนไลน์ที่ประเทศไทยก่อน

(บางท่านอาจได้รับเงินจากที่ประเทศไทย)

โปรดทราบ

1.หากนักเรียนท่านไหนระยะเวลาทุนไม่ครอบคลุมช่วงการจ่ายเงิน 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 ขอให้รีบเช็คกรอบระยะเวลาของตนเอง

และดำเนินการทำเรื่องขอขยายเวลาการศึกษามาที่สนร.ออสเตรเลีย ก่อนวันที่ 15 ธันวาคม 2564

2. วิธีการตรวจสอบระยะเวลากรอบทุนที่ได้รับอนุมัติปัจจุบัน กดลิงค์ https://student.ocsc.org.au/guest_login.php

วิธีตรวจสอบระยะเวลาทุนใน Student Profile Login

3. การดำเนินเรื่องขยายเวลาการศึกษา http://www.ocsc.org.au/site/?page_id=2073

4. การรายงานผลการเรียน http://www.ocsc.org.au/site/?page_id=2078

5.หากมีการเปลี่ยนบัญชีธนาคารขอให้รีบแจ้ง สนร.ออสเตรเลีย โดยด่วน

 

 หมายเหตุ : หากนักเรียนท่านไหนไม่ดำเนินการขยายเวลา สนร.ก็จะส่งเงินค่าใช้จ่ายประจำเดือนและค่าหนังสือจนถึงวันที่สิ้นสุดการอนุมัติขยายเวลากรอบปัจจุบัน

และหากนักเรียนจะทำเรื่องขยายเวลามาที่สนร. ภายหลังจากการส่งเงินคือหลังวันที่ 15 ธันวาคม 64

สนร.ก็จะทำการปรับเงินให้โดยจะส่งรวมในงวดต่อไปคือภายในเดือนมีนาคม 65

ขอบคุณคะ

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

19 พฤศจิกายน 2564