สนร. เปิดรับสมัครผู้ช่วยด้านการศึกษาและวิชาการ 1 อัตรา