สนร.ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนทุน ที่สำเร็จการศึกษาในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2566