การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 66 (เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร)

สนร . ออสเตรเลียขอเชิญชวนนักเรียนทุน (นทร.) ทุกท่านลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
นอกราชอาณาจักร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 เม.ย. 66 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย)

สิ่งที่ต้องใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่
1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
2. เลขรหัส Laser code หลังบัตรประจำตัวประชาชน
3. เลขหนังสือเดินทาง
***สำหรับ นทร. ในออสเตรเลีย (ยกเว้นรัฐ New South Wales)
⚠️วิธีการลงคะแนนจะเป็น “ทางไปรษณีย์” เท่านั้น เนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา
ไม่มีบริการเลือกตั้งแบบ Mobile Unit
📌 หลังจากลงทะเบียนแล้ว สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์ราจะจัดส่งบัตรเลือกตั้ง
ให้ท่านตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในระบบต่อไป และขอให้ส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์
กลับมายังสถานเอกอัครราชทูตไทย ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566
ช่องทางการลงทะเบียนมีหลายช่องทาง อาทิ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/popout/
ทั้งนี้ สามารถติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดจากเว็บไซต์/เฟสบุ๊คเพจของสถานเอกอัครราชทูต
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072061971178

 

***สำหรับ นทร. ในรัฐ New South Wales

⚠️วิธีการลงคะแนนจะเป็น “ทางไปรษณีย์”และ Mobile Unit

🙏 ขอขอบคุณในความร่วมมือของนักเรียนทุกคนมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย