ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย University of New South Wales วันที่ 3 มีนาคม 2566

สนร.ออสเตรเลีย ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชม University of New South Wales เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566

โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาอยู่ ณ University of New South Wales และนักเรียนทุนรัฐบาลจากสถานศึกษาอื่นร่วมเยี่ยมชมด้วย