ประมาลภาพกิจกรรมประชุมและตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนรัฐบาล ที่ศึกษาอยู่ ณ นครซิดนีย์/ รัฐ New South Wales วันที่ 3 มีนาคม 2566

ภาพกิจกรรมการประชุมติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษา และติดตามปัญหาอุปสรรคทางการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล ที่ศึกษาอยู่ ณ นครซิดนีย์/ รัฐ New South Wales

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 โดยมีท่านกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร