สนร.ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนทุน ที่สำเร็จการศึกษา ในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566

สนร.ขอแสดงความยินดีกับน้องๆนักเรียนทุน ที่สำเร็จการศึกษา ในเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2566

1. นายณัฐภัทร ประเสริฐวิทย์ นักเรียนทุน ก.พ.

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา Law , Australian National University

2. นายจิายุส พรมเพ็ญ นักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน

สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาแพทย์ศาสตร์ Monash University

 

3. นางสาวพันทิภา สุวรรณโกฏ นักเรียนทุน พสวท.

ได้ Submit Thesis ปริญญาเอก สาขา Chemistry , The University of New South Wales

4. นางสาวศิรินทรา แว่วศรี นักเรียนทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้ Submit Thesis ปริญญาเอก สาขา Computer Science , Australian National University

5. นางสาวอรณี รัตนประเสริฐ นักเรียนทุน ก.พ. (UIS)

สำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขา Criminology , University of Melbourne