ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ทางด้านบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9/2565 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566