เปิดรับสมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา ประจำปี 2566

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2566 !

⇒ เปิดรับสมัครตั้งแต่ 10 พฤศจิกายน – 28 ธันวาคม 2565

⇒ สมัครสอบแข่งขันได้ทาง http://scholar.ocsc.go.th