ทุน U โดดเด่น ปี 2565 และ 2566

ข่าวดี !! ทุน U โดดเด่น ปี 65 และ 66 เปิดรับสมัครแล้ว

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ
ตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ
(ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ 2566

📍 ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ https://www.ocsc.go.th/node/7389