ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา) 14102022_รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก