สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน (สนร.)เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน (สนร.)เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ (เจ้าหน้าที่การศึกษา)

หรือ oea@ocsc.org.au และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น.GMT+10:00

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ oea@ocsc.org.au

ใบสมัครงาน สนร.ออสเตรเลีย(1)