ประกาศ

 

                    ประกาศสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ ตำแหน่ง ผู้ช่วยดำเนินการด้านการศึกษาและวิชาการ                                                                                                                      (เจ้าหน้าที่การศึกษา)