ประมวลภาพกิจกรรมประชุมใหญ่ 2565 “Happy Hours ชาว OEA ขึ้น ในวันที่ 6 กันยายน 2565

สนร.ออสเตรเลีย โดย นางปิยสุรางค์ กุลจิตติประสิทธิ์ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายการศึกษา และทีมงาน สนร.

ได้จัดกิจกรรมประชุมใหญ่ 2565 “Happy Hours ชาว OEA ขึ้น ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

โดยได้รับเกียรติจาก นางชุติมา หาญเผชิญ รองเลขาธิการ ก.พ. นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา และนายพรภพ อ่วมพิทยา เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเวลลิงตัน กล่าวต้อนรับ

และมอบโอวาทให้นักเรียน ซึ่งในการประชุมดังกล่าวทาง สนร.ได้เชิญวิทยากรที่ได้รับการรับรองระดับนานาชาติ หลักสูตร MBTI มาร่วมให้ความรู้

และร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาตนเอง และสื่อสารกับคนรอบข้างอีกด้วย