ทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา/ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ 2564

 

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลอ้างอิงจาก : https://www.ocsc.go.th/scholarship/excellent

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

09/06/2022