ทุนวิจัย APEC-Australia Women in Research Fellowship ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

ทุนวิจัย APEC-Australia Women in Research Fellowship

ได้เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565

โดยทุนนี้จะมอบให้แก่สตรีนักวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก (post-doctorate researchers)

เพื่อไปร่วมทำวิจัยที่สถาบันการศึกษาในประเทศออสเตรเลียเป็นเวลา 1-4 เดือน โดยมีมูลค่าของทุนอยู่ที่ 20,000 เหรียญออสเตรเลีย (ประมาณ 500,000 บาท)

ทุนวิจัยในครั้งนี้มุ่งให้เกิดการมีส่วนร่วมของสตรีและเด็กหญิงในสาขาสะเต็ม (Science, Technology, Engineering and Mathematics – STEM)

โดยให้การสนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้หญิงได้มีทักษะที่มีความจำเป็นต่อความสำเร็จ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในโลกปัจจุบันที่มีความสลับซับซ้อน

และมีเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทุนวิจัยนี้เปิดกว้างสำหรับสตรีนักวิจัยใน 9 เขตเศรษฐกิจเอเปค คือ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย เม็กซิโก ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียตนาม

โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดในการสมัครทุนนี้ได้ที่ https://cutt.ly/eF4GsI8

หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ info@apec.org.au