สำหรับผู้สนใจร่วมเป็น Digital Talents และทำงานกับภาครัฐ

สำหรับผู้สนใจร่วมเป็น Digital Talents และทำงานกับภาครัฐ

สำนักงาน ก.พ. ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Open House
ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity)

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 15.30 – 18.30 น. (เวลาเมืองไทย)

คลิก https://forms.gle/SZ6USTXpJvf7MSy56

(*)ช่องทางการเข้าร่วมงาน ผ่าน Zoom Meeting

Meeting ID: 912 5607 2588 Passcode: 076776