📣 ข่าวดี!! “ทุน U โดดเด่น เราพร้อมให้คุณ [เล่น] ไปกับโจทย์ภาครัฐ”

📣 ข่าวดี!! “ทุน U โดดเด่น เราพร้อมให้คุณ [เล่น] ไปกับโจทย์ภาครัฐ”

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครทุนบุคคลทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(รอบที่ 2) จำนวน 7 ทุน

สำหรับ
📍 ผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา
📍 ผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ

🔍 ศึกษารายละเอียดได้ที่: https://www.ocsc.go.th/node/7389

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามภาพด้านล่างค่ะ