ประกาศ!! 📢 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา

ประกาศ!! 📢 สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา : บรรจุเข้ารับราชการ ประกอบด้วย

(1)(.)ทุนนวัตกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) จำนวน (5) ทุน และ

(2)(.)ทุนด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ประจำปี 2565 จำนวน (8) ทุน

✏️เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(*) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะจัดกิจกรรมเปิดบ้าน (Open House) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online)
ในวันที่ 26 เมษายน 2565
ระหว่างเวลา 15.30 – 18.30 น.

📌ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนร่วมงาน Open House

ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. : https://www.ocsc.go.th/scholarship/indigos