📢 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล

📢 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาล ดังนี้

📌 ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา จำนวน 143 ทุน

📌 ทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาในประเทศ (ทุน UIS) จำนวน 26 ทุน

✍🏻 ตั้งแต่วันที่ 1 – 28 ธันวาคม 2564

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.ocsc.go.th/scholarship
http://scholar.ocsc.go.th
http://uis.ocsc.go.th