ประมวลกิจกรรมนักเรียนทุนรัฐบาลและเครือข่ายนักเรียนไทย

1. ประมวลกิจกรรมนักเรียนทุนรัฐบาล เครือข่ายนักเรียนไทย ณ นครซิดนีย์ และเมืองนิวคาสเซิล รัฐ New South Wales ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 19 – 21 เมษายน 2564 สนร.ออสเตรเลีย ได้จัดประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล เครือข่ายนักเรียนไทย ณ นครซิดนีย์ และเมืองนิวคาสเซิล รัฐ New South Wales โดยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สนร.ฯ ได้ร่วมประชุมและพบปะกับนักเรียนทุนรัฐบาล และเครือข่ายตัวแทนนักเรียนไทย ซึ่งได้ติดตามการศึกษา อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ แนวทางการใช้ชีวิต โดยนักเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์การศึกษาในวิกฤตการณ์โรคระบาดในการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้ สนร.ฯ ได้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นแนวทางและสนับสนุนการเรียนการศึกษาของนักเรียนทุกคนต่อไป

2. ประมวลกิจกรรมนักเรียนทุนรัฐบาล เครือข่ายนักเรียนไทย ณ นครดาร์วิน รัฐ Northern Territory ระหว่างวันที่ 22 – 24 เมษายน 2564

สนร.ออสเตรเลียขอขอบพระคุณท่านเอกอัครราชทูตบุษฎี สันติพิทักษ์ ในโอกาสปฏิบัติภารกิจ ณ นครดาร์วิน รัฐ Northern Territory โดยท่านเอกอัครราชทูตและคณะได้พบปะนักเรียนทุนรัฐบาลและเครือข่ายนักเรียนไทย นอกจากนั้น ท่านเอกอัครราชทูตได้พูดคุยและให้คำแนะนำนักศึกษาในการใช้ชีวิตในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และการดำเนินการของสถานเอกอัครราชทูตฯในความพยายามให้นักเรียนและนักศึกษาไทยสามารถเดินทางกลับมาศึกษาต่อในออสเตรเลียในโอกาสแรก
ทั้งนี้ มีจำนวนนักเรียนไทยที่ได้ดำเนินการ Enrolment สำหรับการเรียนในรัฐ Northern Territory รวมจำนวน 61 คน โดยมีนักเรียนทุนรัฐบาลที่กำลังศึกษาอยู่ ณ มหาวิทยาลัย Charles Darwin University จำนวน 1 คน คือ นายภารา จันทร์สุวรรณ์ กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน Evaluation in Agricultural (ต้นสังกัด สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) โดยคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาภายในเดือนมีนาคม 2565