ทุนการศึกษาระดับ ป. โท ภายใต้ชื่อ “Australia Awards”

สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์รา ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ โดยรัฐบาลออสเตรเลียจะมอบทุนการศึกษาระดับ ป. โท ภายใต้ชื่อ “Australia Awards” ให้แก่ ข้าราขการพลเรือนไทยเพื่อศึกษาที่ ออสเตรเลียในปีการศึกษา 2565 จำนวน 10 ทุน ในสาขาพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรน้ำและธรรมาภิบาลด้านเศรษฐกิจ

โดยเปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://thailand.embassy.gov.au/bkok/Australia_Awards_in_Thailand.html


จนถึงวันที่ 30 เม.ย. 2564
หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดตามเอกสารแนบได้ค่ะ

ที่มา : สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงแคนเบอร์รา