กิจกรรมประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ นครเมลเบิร์น เดือนกุมภาพันธ์ 2564

กิจกรรมประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ นครเมลเบิร์น เดือนกุมภาพันธ์ 2564

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย (สนร.ออสเตรเลีย) นำโดยอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้จัดกิจกรรมประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล ณ นครเมลเบิร์น ในวันที่ 3 – 7 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อติดตามผลการเรียน อุปสรรคปัญหา แผนการเรียนต่าง ๆ โดยในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านเอกอัครราชทูตนางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ และข้าราชการจากสถานเอกอัครราชทูตไทยเข้าร่วมการประชุม และมอบนโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทยนักเรียนไทยในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด COVID-19 อีกทั้ง ทิศทางการสร้าง เครือข่ายทางวิชาการที่เป็นสาขาวิชาหลักและสำคัญของประเทศไทยต่อไปในอนาคต

Study Visit ณ RMIT University: สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย (สนร.ออสเตรเลีย) พร้อมด้วยนักเรียนทุนรัฐบาลได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย RMIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรม โดยเฉพาะการผสมผสานศิลปะในยุคปัจจุบันแบบร่วมสมัยอย่างเป็นเอกลักษณ์มีความน่าสนใจและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ

Study Visit สถาบันทางวิชาการและหน่วยงานค้นคว้าวิจัยในรัฐ Victoria: โดยท่านเอกอัครราชทูต, อัครราชทูตที่ปรึกษา และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) ได้ประชุมหารือกับสถาบันทางวิชาการและการค้นคว้าวิจัย ได้แก่ สถาบัน Peter Doherty Institute for Infestion and Immunity เพื่อหารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การค้นคว้าวิจัยและการรับมือการไวรัสต่าง ๆ นอกจากนั้น ได้ประชุมหารือกับผู้บริการของ University of Melbourne โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี (Professor Duncan Maskell) และรองอธิการบดี (Dr. Michael Wesley)ประชุมหารือเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรเลียในมิติด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา เทคโนโลยี การแพทย์ เป็นต้น

Study Visit และพบปะชุมชนไทย: ท่านเอกอัครราชทูต, อัครราชทูตที่ปรึกษา และอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) พร้อมด้วยนักเรียนทุนรัฐบาล ได้ไปกราบมนัสการท่านเจ้าอาวาสวัดธรรมรังษี และได้ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเพล และพบปะพูดคุยกับชุมชนไทยที่มาร่วมทำบุญ นอกจากนั้น ท่านเอกอัครราชทูตได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำเกี่ยวกับภารกิจการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ แก่คนไทยที่อาศัยในเครือรัฐออสเตรเลีย