กิจกรรมการประชุมนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนไทย ณ กรุงแคนเบอร์รา

22 ม.ค. 2564
กิจกรรมนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนไทย ที่กำลังศึกษา
ณ กรุงแคนเบอร์รา พร้อมด้วยอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สนร.ออสเตรเลีย เข้าพบท่านเอกอัครราชทูต เพื่อรับฟังแนวนโยบายเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไทย นักเรียนไทยในสถานการณ์โรคระบาด COVID 19

7 ม.ค. 2564
กิจกรรมการประชุมนักเรียนเพื่อติดตามการศึกษา สภาพชีวิตความเป็นอยู่ และสถานการณ์วิกฤการณ์โรคระบาด ณ กรุงแคนเบอร์รา