รวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

รวมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
………………………………..

1 ธันวาคม 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย (สนร.ออสเตรเลีย) ได้เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม ณ อาคารศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

3 ธันวาคม 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย (สนร.ออสเตรเลีย) ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมีแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ของออสเตรเลียเข้าร่วมงาน ในโอกาสนี้ สนร.ฯได้เรียนเชิญคุณ Greg O’Neil ตำแหน่ง Head International Portfolio จาก Canberra Institute of Technology เข้าร่วมงานด้วย

5 ธันวาคม 2563 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย (สนร.ออสเตรเลีย) ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มดอกไม้ จุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาโดยร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน อาหารแห้ง ของเล่นเด็ก และของใช้จำเป็นอื่น ๆ ให้แก่ผู้ยากไร้ผ่านองค์กร St Vincent de Paul Society Canberra/Goulbourn ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศล กิจกรรมจัดขึ้น ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา