กิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 2563

กิจกรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) เจ้าหน้าที่สนร.ออสเตรเลีย และนักเรียนทุนรัฐบาล นักเรียนไทย ข้าราชการลาศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมน้ำใจทำบุญของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวออสเตรเลีย โดยจัดเป็นประจำทุกปี ณ วัดธัมมธโร กรุงแคนเบอร์รา สำหรับปัจจัยในการทำบุญครั้งนี้เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างโครงการเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ