สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ติดตามสถานการณ์และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการลาศึกษาในความดูแล ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University: ANU) กรุงแคนเบอร์รา

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย ติดตามสถานการณ์และชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนทุนรัฐบาล ข้าราชการลาศึกษาในความดูแล ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย (Australian National University: ANU) กรุงแคนเบอร์รา

โดยรัฐบาลออสเตรเลียและมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาที่รองรับวิกฤตการณ์โควิด 19 พร้อมด้วยการเฝ้าระวัง รักษาความสะอาดปลอดภัย ซึ่งถือได้ว่า ANU และกรุงแคนเบอร์รา มีมาตรฐานการดูแลประชากร นักเรียน นักศึกษาท้องถิ่นและต่างชาติได้เป็นอย่างดี ปลอดภัยอย่างมีสุขอนามัย

“ด้วยรัก ห่วงใย และขอให้น้อง ๆ รักษาสุขภาพ สุขอนามัยอย่างต่อเนื่อง”

จาก สำนักงาน ก.พ. สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย

ทั้งนี้ สามารถติดต่อพี่ ๆ สนร.ได้ทุกช่องทาง
โทรศัพท์ / Line Group / Facebook / Instagram หรือช่องทางต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา

ด้วยความรัก ความห่วงใยน้อง ๆ นักเรียนทุน นักเรียนไทยทุกคน

ทีม สนร.ออสเตรเลีย
พี่เปล น้าจิตร พี่เล็ก พี่หญิง

Facebook: OEA Canberra
Instagram: OEACanberra
Website: www.ocsc.org.au
Email: oea@ocsc.org.au