สนร.ออสเตรเลีย ตรวจเยี่ยมนักเรียนทุน ณ เมือง Perth, Western Australia

เมื่อวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการศึกษา) และเจ้าหน้าที่สนร.ออสเตรเลีย ได้ดำเนินกิจกรรมการประชุมและติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ การรักษาสุขภาพกายใจของนักเรียนทุนทุกประเภท The University of Western Australia,  Perth โดยมีนักเรียนทั้งจากเมือง Perth และ Darwin เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสนี้ คณะ สนร. ได้เยี่ยมชม School of Anatomy, Physiology, and Human biology the University of Western Australia ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ Dr. Caitlin Wyrwoll ตำแหน่งAssistant Professor ที่ให้ความดูแลและเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักเรียนทุนระดับปริญญาเอกเป็นอย่างดี

สนร. ออสเตรเลีย ขอเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนในกาาเรียนและการใช้ชีวิตในต่างแดนนะคะ